Flutonicon

Home

Fluit.nu
Met één klik ook alles over Fluitconcours, NFG, Neflac.

 

Flutonicon eindigt

Aan de Vrienden van Flutonicon

Omdat er nog maar weinig belangstelling is voor het aanbod van Flutonicon en omdat er weinig tot geen ontwikkelingsperspectief is, waarbij meegerekend dat er landelijk veel vergelijkbaar aanbod aan fluitactiviteiten is, zal Flutonicon haar activiteiten met ingang van 1 juli 2024 beëindigen en overgaan tot ontbinding van de stichting.

Omdat er voor de fluitexamens voor leerlingen van docenten met een privé praktijk geen alternatief is, zullen de fluitexamens ondergebracht worden bij Stichting Nationaal Fluitconcours en ook de komende tijd als gebruikelijk worden georganiseerd.

Bestuurlijk is Flutonicon al langere tijd samen gegaan met Stichting Nationaal Fluitconcours.

Flutonicon kent een lange geschiedenis van activiteiten voor amateur fluitisten. Velen van hen namen deel aan Flutonicon workshops, speelden mee in het Flutonicon Fluitorkest of sloten zich aan bij de Flutonicon Traversogroep.

Voor de actieve amateur fluitist zal het niet moeilijk zijn om elders vergelijkbare activiteiten te vinden.

Het bestuur dankt alle Vrienden van Flutonicon en deelnemers aan de Flutonicon activiteiten voor hun belangstelling voor het werk van Flutonicon.

Een bijdrage voor 2024 voor wie dat wil, zal met dank in ontvangst worden genomen. Alle resterende financiële middelen van Flutonicon worden ingezet voor de bevordering van het fluitspelen in Nederland.

Vriendelijke groet,

René de Vos

Namens het bestuur van Flutonicon

 

achtergrondfoto's: Els Wieringa


 

Flutonicon

stopt

m.i.v. 1 juli 2024

alle activiteiten

en wordt

ontbonden.